Στεφάνες δοντιών

_ dental crown
Η στεφάνη (θήκη ή κορόνα) είναι ένα τεχνητό δόντι, το οποίο αναπληρώνει τη σημαντικά αλλοιωμένη μορφολογία ενός φυσικού δοντιού.