Σφραγίσματα δοντιών

cavity filling, onlay, inlay
Με το σφράγισμα αναπληρώνεται η μορφολογία του δοντιού που έχει αλλοιωθεί, κυρίως λόγω τερηδόνας. Τα σφραγίσματα μπορεί να είναι άμεσα  ή έμμεσα (ένθετα, επένθετα ή υπερένθετα).

_ Σημειώσεις:

Για την ολοκλήρωση των θεραπειών / αποκαταστάσεων με σφραγίσματα απαιτούνται 1 έως 2 επισκέψεις.

Βασικές ενδείξεις

Φθορές δοντιών
Αποτριβές δοντιών

fillings